Naše služby

Rozumieme potrebám našich zákazníkov a preto im vieme poskytnúť pomoc v rôznych oblastiach ich pôsobenia. Našim cieľom je zvyšovanie efektívnosti ich procesov a pomoc pri získaní konkurenčnej výhody.

PORADENSTVO

Advanz – komplexný záber poradenstva v oblasti financovania a plánovania.

Špecializujeme sa na :

Ekonomika, marketing a manažment podniku

 • zhodnotíme procesy vašej spoločnosti s cieľom ich optimalizácie, pomôžeme s reštrukturalizáciou a finančným ozdravením spoločnosti

Obchod a marketing

 • riadený a efektívny marketing, prieskumy trhu, oslovenie nových zákazníkov, pomoc pri expanzii na nové trhy

Výrobné procesy a IKT

 • optimalizácia – využitie moderných informačných technológií, nástroje na meranie a zvyšovanie efektívnosti a kvality, IT poradenstvo, optimalizácia infraštruktúry, systémová integrácia, HW a SW a pod. 

Podnikové plánovanie

 • efektívna stratégia a plánovanie 

SWOT analýzy
Štúdie uskutočniteľnosti 

SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Advanz je schopný poskytnúť dodatočnú podporu pre podnikanie:

 • zakladanie spoločností
 • projektový manažment
 • etablovanie zahraničných spoločností na slovenskom trhu, pomoc pri rozbehu výrobných prevádzok, či presun časti výroby na Slovensko
 • preklady a tlmočenie – angličtina, nemčina, ruština, maďarčina
 • získavanie úverov
 • logistické služby
 • vymáhanie pohľadávok